Metody nauczania

Direct

Wyróżnia się naciskiem na praktyczną naukę języka obcego.
Konwersacje zajmują aż 95% czasu lekcji.
Materiał wprowadzany jest w formie licznych pytań i odpowiedzi – w ten sposób poznaje się struktury językowe, gramatykę i nabiera się umiejętności komunikowania w języku angielskim.
Metoda uczy nie tylko mówienia, ale także myślenia w języku obcym.

Callan

Jest metodą nauczania stworzoną specjalnie w celu doskonalenia języka angielskiego w atmosferze intensywnych ćwiczeń.
Nauczyciel stale zadaje pytania, więc uczeń słyszy i używa języka w jak najszerszym zakresie.
Metoda Callana uczy angielskiego słownictwa i gramatyki w sposób starannie zaplanowany, z systematycznymi powtórkami i utrwalaniem materiału.

Tradycyjna

Polega na równoległym rozwijaniu umiejętności:
pisania, czytania, mówienia oraz rozumienia ze słuchu w języku obcym.

Komunikacyjna

Opiera się ona na założeniu, że język służy przede wszystkim komunikacji w określonych sytuacjach społecznych.
Każda struktura gramatyczna lub grupa słówek ma więc służyć określonej funkcji, takiej jak na przykład opowiadanie o sobie, negocjowanie, proponowanie czegoś komuś, itd.

adminMetody nauczania